Implantat

Har du förlorat en eller flera tänder?
Känns din protes som en främmande del i munnen? Vill du kunna skratta, prata och äta spontant och naturligt igen? Kanske implantat vore lösningen till ett bättre välbefinnande för dig.

Tandimplantatens fördelar

  • Tandimplantat känns oftast som naturliga tänder
  • Utgör en stabil grund för tandkonstruktion
  • Intilliggande tänder behöver inte slipas ned
  • Tandprotesen sitter säkert och fast
  • Förhindrar nedbrytning av käkbenet

Tandimplantat ger dig livsglädjen igen

Ett tandimplantat är en liten metallskruv gjord i titan. Ett material som accepteras av kroppen och ersätter en förlorad tandrot. Tandimplantatet sätts in direkt i käkbenet och växer fast i benet. På implantatet sätts sedan en krona, bro eller protes.

Vi använder oss av Straumann Implantatskruvar som är de mest väldokumenterade, kliniskt utvärderade och i praktiken beprövade implantatsystemet på marknaden.

Hur går det till...

1. För att avgöra om implantat är den rätta behandlingen för just dig måste du först boka en tidför undersökning. Dina tänder och ditt tandkött kommer att undersökas noggrant och ditt behov kommer att analyseras. Det kan handla om en undersökning med röntgen eller om datortomografi som visar om det finns tillräckligt med benstruktur för placering av implantatet.

2. Insättning av implantaten- detta görs normalt under ett enda besök som implantatskruven operaras i käkbenet. Ingreppet sker så gott som smärtfritt med  vanlig lokalbedövning.

3. Slutligen efter att implantaten har växt fast i käkbenet (den läkningstid som krävs för att dentala implantat ska förankras i ditt käkben) fästes den kermiska kronan eller den permanenta bron i implantaten.

1. Först sätts titanimplantatet in. Operationen sker smärtfritt med vanlig lokalbedövning. Implantatet läker under tandköttet en viss tid. Under denna tid växer de fast i käkbenet.

2. Därefter friläggs implantatet och en s.k distans fästs vid varje implantat. Denna distans utgör basen för de nya tandkronorna. I vissa fall kan detta ske redan under inkläkningen av implantatet.

3. Behandlingen avslutas med att tandläkaren sätter fast bron. De nya tänderna har utformats med hjälp av en särskild teknik som garanterar att de passar dina egna tänder i fråga om storlek och färg.

Alby Tandläkare AB  |  Albyvägen 14, Norsborg  |  08-531 768 68  |  albytandlakare@telia.com

Ansluten till Försäkringskassan